Среща на Националния съвет и кандидатите на Да, България


Заседание на Националния съвет на Движение "Да, България" на което да бъдат обсъдени изборните резултати и последващите действия.

На събитието са поканени и кандидатите за народни представители на движението.

Location

Зала Ерато, бул. Витоша 164

map Open in Google maps | Apple maps | Citymapper

Sign in to edit

Complete your event page

 
×
twitter
facebook
linkedin