Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια συζήτηση για τη δημιουργία της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (“Alliance For Digital Employability”).

Ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα διαλόγου μεταξύ καταξιωμένων προσωπικοτήτων και μαζί να υλοποιήσουμε την Πρωτοβουλία για τη Μείωση της Ανεργίας μέσω της Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας στον Τομέα της Πληροφορικής.

Η συμβολή και η υποστήριξή σας είναι σημαντική.

Sign in to edit

linkedin

Complete your event page

 
×
twitter
facebook
linkedin